Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE
NA UCZESTNICZENIE W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
PROM Kultury Saska Kępa
03-973 Warszawa, ul. Brukselska 23 NIP 1132883422

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu usług przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.promkultury.pl
 2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletów za pośrednictwem strony Internetowej.
II. ZAKUP
 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.promkultury.pl
      a) złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
      b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za zamówienie przelewem bankowy, on-line lub kartą płatniczą,
      c) otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Bilety pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania przez Organizatora potwierdzenia dokonania zapłaty.
 3. W przypadku rezerwacji i sprzedaży internetowej należy podać pełne dane kontaktowe (nazwisko, numer telefonu, e-mail). Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji zawierających niepełne lub nieprawdziwe dane. Podanie nieprawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości poinformowania Użytkownika o zmianie w programie lub odwołaniu wydarzenia.
 4. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty kredytowej.
 5. Płatność za bilety obsługuje PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 7. W przypadku płatności kartą lub ekspresowym przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 15 minut od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane.
 8. Ceny biletów oferowanych przez Organizatora zawierają wymagany przepisami podatek VAT.
 9. Na prośbę klienta, wystawiana jest faktura VAT. Fakturę VAT wystawiamy w ciągu 7 dni po zakupie biletów na podstawie paragonu fiskalnego. Aby otrzymać fakturę VAT za bilety zakupione on-line należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 11. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się 3 godziny przed rozpoczęciem danego wydarzenia.
III. REALIZACJA BILETU
 1. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów do sali na urządzeniu mobilnym lub wydruku na białym papierze.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia biletu osobom trzecim. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Salę w przypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się  kilku osób z tym samym biletem, upoważniona do udziału w wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza. 
 3. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię. Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.
IV. ZWROTY
 1. Zwrot biletów jest możliwy wyłącznie w przypadku zmiany repertuaru lub odwołania wydarzenia przez Organizatora.
 2. W przypadku odwołania spektaklu, seansu, koncertu lub innego wydarzenia Organizator bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu zawierającej opis procedury dokonania zwrotu biletu.
V. REKLAMACJE
 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej promkultury.pl i sprzedaży biletów za jej pośrednictwem, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: bilety@promkultury.pl bądź pod numerem telefonu 22 277 08 02.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
VI. DANE OSOBOWE
 1. AKCEPTUJĄC WARUNKI SPRZEDAŻY Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej promkultury.pl, w tym rezerwacji biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży biletu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują bilety. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zgubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne stawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.